Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.alphol.pl, zwany dalej „Serwisem” jest własnością TYMOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie przy ul. Willowej 8/10 lok. 29. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 roku życia. Nie będziemy świadomie zbierać informacji od użytkowników z tej grupy wiekowej.

Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest właściciel Serwisu. Dane osobowe użytkownika Serwisu od dnia 25 maja 2018 r. podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r., i innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa sposób zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych za jego pośrednictwem należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Polityki Prywatności.

Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z całości Serwisu, a w szczególności otrzymywaniem newslettera oraz realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu. Ponadto dane te wykorzystywane są do niezbędnych kontaktów z użytkownikami Serwisu oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Właściciel Serwisu udostępnia dane osobowe użytkowników przekazanych za pośrednictwem Serwisu zaufanym firmom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe, a w przypadku korzystania ze sklepu internetowego również usługi płatności elektronicznych i bankowych, usługi pocztowe i kurierskie oraz usługi księgowe, wyłącznie w zakresie realizacji celu niniejszego Serwisu.

Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi tak długo, jak sami nie zdecydują inaczej i nie udostępnią swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronach Serwisu lub udostępnienie takich danych telefonicznie.

Za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach Serwisu zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, adres lub adres dostawy, numer telefonu, NIP, ten sam zakres danych zbierany jest przy składaniu zamówień telefonicznie. Pozostałe dane użytkownik wprowadza do Serwisu dobrowolnie.

Niekompletne wypełnienie formularzy dostępnych w Serwisie może być powodem częściowego zablokowania dostępu do Serwisu.

Każdy użytkownik, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo wglądu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: rodo@tymofarm.pl

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w Serwisie odpowiednio do czasu wycofania zgody lub do upływu ustawowych terminów przechowywania dokumentów sprzedaży.

Jedynie uprawnieni pracownicy właściciela Serwisu oraz inne osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieuprawnionym.
Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane osobowe mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą na ich żądanie, zgodnie z obowiązującymi prawa.

Własność intelektualna
Prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.), znajdujących się na stronach internetowych Serwisu, przysługują właścicielowi Serwisu lub podmiotom albo osobom których artykuły lub opracowania zamieszczone zostały w Serwisie w porozumieniu z właścicielem Serwisu.
Powielanie, tłumaczenie, zapisywanie, przetwarzanie oraz inne wykorzystanie utworów do celów innych niż na użytek prywatny wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu.

Bezpieczeństwo
Informacje zgromadzone za pośrednictwem Serwisu są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, która mają w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo i integralność wszystkich informacji, w tym danych osobowych użytkowników. Należy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z Serwisu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zagrażać sprzętowi komputerowemu lub innym urządzeniom w związku z korzystaniem z Serwisu.

Odsyłacze
Serwis może zawierać także linki prowadzące na inne strony internetowe. Zasady niniejszej Polityki Prywatności nie obejmują żadnych stron internetowych, poza stronami Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani za treść stron internetowych osób trzecich.

Statystyki
Na podstawie informacji oraz danych osobowych uzyskanych od użytkowników Serwisu, a także na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do Serwisu i korzystaniem z niego, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Pliki cookies i informacje zbierane automatycznie
Podczas poruszania się po Serwisie pewne anonimowe informacje mogą również być zbierane w sposób bierny (tzn. bez czynnego udziału użytkownika) przy użyciu różnych technologii, takich jak cookies, tagi, znaczniki nawigacyjne strony czy nawigacyjne zbieranie danych (statystyki, logi serwera, analiza przejść). Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do Serwisu pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Państwo korzystają, adres IP czy wersja przeglądarki używanej przez Państwa komputer. Strona ta może również zbierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pomocą cookies, tagów i znaczników nawigacyjnych.
Od momentu wejścia na strony Serwisu do momentu jego opuszczenia na komputerze użytkownika stosowany jest mechanizm 'cookies'. 'Cookies' są to małe pliki tekstowe z informacjami konfiguracyjnymi wysyłane do komputera użytkownika w celu ułatwienia korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest również możliwe bez używania plików „cookies”. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki „cookies”. W każdej chwili można je jednak wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików. Niektóre elementy strony Serwisu mogą jednak nie działać po wyłączeniu obsługi cookies.

Zmiany Polityki Prywatności
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Serwisu z zastrzeżeniem, że Zamówienia realizowane przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych. W przypadku klientów zarejestrowanych w Serwisie zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Serwisie licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Polityki Prywatności jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Jednocześnie, w przypadku odmowy akceptacji zmiany Polityki Prywatności konto użytkownika Serwisu zostanie usunięte wraz z wszelkimi danymi osobowymi oraz informacjami związanymi z prowadzeniem ww. konta, wcześniej dokonane zakupy czy też złożone zamówienia zostaną zrealizowane zgodnie z poprzednio obowiązującą polityką prywatności.
Promen
Informacja o cookies
Jesteśmy bardzo zainteresowani poznaniem, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych w tym serwisie. Jeżeli się na to zgodzisz, zachowamy na Twoim komputerze tzw. plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o klikaniu z Twojego komputera. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie, oraz zobacz naszą Politykę prywatności
WIEM, ZAMKNIJ